Rheoli Pobl Drwy Newid

“Newid yw’r unig gysondeb” – Heraclitus.

Fel mae’r dyfyniad uchod yn ei nodi mae newid yn anochel ac yn yr un modd mae’r Cyngor yn mynd trwy gyfnod o newid o ganlyniad i’r cyfyngiadau ariannol yn y sector gyhoeddus. Tra bod y nod o wneud y gorau ar gyfer pobl Gwynedd yn parhau, rhaid meddwl am ffyrdd arloesol o weithredu yn fwy effeithlon er mwyn parhau i allu gwasanaethu pobl Gwynedd.

Rheoli Pobl Drwy Newid
Hyfforddiant Rheoli Pobl Drwy Newid

Yn ddiweddar fe fynychais hyfforddiant Rheoli Pobl Drwy Newid a oedd yn cael ei gynnal gan y tîm Dysgu a Datblygu.

Mae newid yn rhywbeth ansicr boed yn newid bach i drefniant penodol neu’n newid ar draws y sefydliad, ac yn yr hyfforddiant fe amlygwyd bod ymateb pobl i newid a’r ansicrwydd sy’n dod gyda newid yn wahanol. Bydd rhai yn ei groesawu ac yn ei ddefnyddio fel cyfle i wella, tra bod eraill yn ymateb yn negyddol ac yn gwrthod newid.

Mae yna amryw o theorïau a thechnegau ynglŷn â sut i ymdrin â newid ac arwain eraill drwyddo megis Wyth Cam Kotter neu chwe egwyddor Heifetz a Linsky. Yn ystod yr hyfforddiant, cawsom arweiniad ar sut y gellir defnyddio’r ystod yma o fodelau a thechnegau i arwain newid a hynny mewn modd effeithiol.

Dros gyfnod y cynllun gobeithiaf y bydd cyfle i mi roi’r hyn a ddysgais ar waith!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: