Cartref

Logo CynllunArbenigwyrYfory

 

Croeso i dudalen blog Cynllun Arbenigwyr Yfory. Cynllun gan Gyngor Gwynedd ydyw a sefydlwyd er mwyn datblygu graddedigion i fod yn arbenigwyr i ymgymryd â swyddi arbenigol allweddol o fewn y Cyngor.

Miriam Hughes ydw i, rwy’n Hyfforddai Arbenigol Caffael drwy’r Cynllun ac fe gychwynnais fy rôl ym mis Ionawr 2018.llun blog edit

Dros gyfnod y Cynllun byddaf yn cael cyfle i weithio mewn pedwar gwahanol leoliad sy’n ymwneud â chaffael yn y Cyngor gan gychwyn fy nghyfnod yn yr Uned Caffael ac yna gyda’r timau categori Pobl, Amgylchedd a Chorfforaethol. Byddaf hefyd yn astudio cymhwyster caffael a chyflenwi CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply).

Yn y blogiau yma byddaf yn rhoi cipolwg i chi o’r profiad o fod yn hyfforddai yng Nghyngor Gwynedd.

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑